کابل کواسیکال زر کابل تشکیل شده از  مغز رسانای داخلی که با پوشش عاسق  نارسانای منعطفی محصور شده‌است؛ روی این لایهٔ منعطف نیز لایهٔ رسانای نازکی برای انعطاف کابل به هم بافته شده‌است؛ هدف از این لایه رسانای خارجی جلوگیری از نفوذ نویزهای محیط اطراف کابل می‌باشد.  همهٔ این اجزا، در داخل عایق دیگری جاسازی شده‌اند.از ویژگی مهم این کابل می توان به انعطاف پذیری خوب آن اشاره کرد این کابل جهت ارسال سيگنال ها با فرکانس راديويي مورد استفاده قرار مي گيرند و از جمله کاربرد هاي آن مي توان به اتصال گيرنده ها و فرستنده هاي راديويي به آنتن ها ،دوربين مدار بسته ، اتصالات شبکه هاي کامپيوتري و نيز کابل هاي توزيع و دريافت سيگنال هاي تلويزيوني اشاره کرد. قابل انعطاف است.

"/>

دسته بندی محصولات

اینستاگرم

نمایش مشخصات عمومی یک 200 بازگشت نیست.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

کابل کواسیکال

کابل کواسیکال زر کابل تشکیل شده از  مغز رسانای داخلی که با پوشش عاسق  نارسانای منعطفی محصور شده‌است؛ روی این لایهٔ منعطف نیز لایهٔ رسانای نازکی برای انعطاف کابل به هم بافته شده‌است؛ هدف از این لایه رسانای خارجی جلوگیری از نفوذ نویزهای محیط اطراف کابل می‌باشد.  همهٔ این اجزا، در داخل عایق دیگری جاسازی شده‌اند.از ویژگی مهم این کابل می توان به انعطاف پذیری خوب آن اشاره کرد این کابل جهت ارسال سيگنال ها با فرکانس راديويي مورد استفاده قرار مي گيرند و از جمله کاربرد هاي آن مي توان به اتصال گيرنده ها و فرستنده هاي راديويي به آنتن ها ،دوربين مدار بسته ، اتصالات شبکه هاي کامپيوتري و نيز کابل هاي توزيع و دريافت سيگنال هاي تلويزيوني اشاره کرد. قابل انعطاف است.