دسته بندی محصولات

اینستاگرم

نمایش مشخصات عمومی یک 200 بازگشت نیست.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

کابل خودنگهدار

این کابل ها در مواردی که استفاده از خطوط با هادی های لخت هوایی منجر به بروز حوادثی از جمله خطرات جانی شود و یا حفظ حریم خطوط برق و سایر نکات فنی و ایمنی شبکه برق مقدور نباشد استفاده  می گردد . از عمده ترین این موارد می توان به مسیرهایی اشاره نمود که دارای عرض کم بوده و یا در آنها موانعی از قبیل ردیف درختان وجود دارد.از اين کابل براي انتقال قدرت و روشنايي عمومي در شبکه هاي ولتاژ پايين در شهر ها و روستاها  استفاده مي شود.ساختار اين نوع کابل ها از سه رشته سيم با سطح مقطع يکسان به عنوان فاز از جنس آلومينيوم با خلوص (99/5%) و يک رشته به عنوان روشنايي از همين جنس و يک رشته به عنوان نول نگهدارنده از جنس آلومينيوم آلياژي (منيزيم, سيليسيم) تشکيل شده است.