دسته بندی محصولات

اینستاگرم

قادر به برقراری ارتباط با نمایش مشخصات عمومی.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

شمش آلومینیوم

دسته: برچسب:

شمش آلومینیوم استیل کاران  با آنالیز خاص تولید شده و به دلیل دارا بودن این آنالیز خاص از سختی بالایی برخورد دار است کاربرد این محصول در مواد اولیه برتی تولید هر محصول آلومینیومی که دارای این آلیاژ  نمی باشد است.