دسته بندی محصولات

اینستاگرم

نمایش مشخصات عمومی یک 200 بازگشت نیست.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

ساعت فرمان هفتگی و روزانه

ساعت فرمان هفتگی و روزانه جهت برنامه ریزی زمان روشن و خاموش شدن تجهیزات الکتریکی در طول روز و یا در طول هفته استفاده می شود.این تایمر را می توان برای تنظیم 16 برنامه به صورت روزانه یا هفتگی جهت عملکرد خروجی تعریف کرد. همچنین دارای یک ساعت با یک فرمان خروجی می باشد که می تواند ۵۰ برنامه داشته باشد.