تایم سوئیچ یک کلید الکترونیکی است که می تواند مصرف کننده های الکترونیکی مانند لامپ های روشنایی ، الکترو موتور ها ، الکترو پمپ ها ، شیرهای برقی و … که نیازمند تنظیم زمان عملکرد می باشند را در زمان های مورد نیاز راه اندازی نمایند . زمان عملکرد این کلید الکترونیکی بر اساس نوع مصرف کننده می تواند مبنای خاص خود را داشته باشد مثلا در خصوص روشنایی معابر شهری یا محوطه سازمان ها ، مجتمع های مسکونی ، ادارات ، پادگان ها و یا مراکز تجاری بهترین حالت که منجر به کاهش مصرف الکتریکی حداقل تا 10 درصد می شود مبنای طلوع و غروب خورشید می باشد .

"/>

دسته بندی محصولات

اینستاگرم

نمایش مشخصات عمومی یک 200 بازگشت نیست.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

ساعت فرمان نجومی و زمان

 تایم سوئیچ یک کلید الکترونیکی است که می تواند مصرف کننده های الکترونیکی مانند لامپ های روشنایی ، الکترو موتور ها ، الکترو پمپ ها ، شیرهای برقی و … که نیازمند تنظیم زمان عملکرد می باشند را در زمان های مورد نیاز راه اندازی نمایند . زمان عملکرد این کلید الکترونیکی بر اساس نوع مصرف کننده می تواند مبنای خاص خود را داشته باشد مثلا در خصوص روشنایی معابر شهری یا محوطه سازمان ها ، مجتمع های مسکونی ، ادارات ، پادگان ها و یا مراکز تجاری بهترین حالت که منجر به کاهش مصرف الکتریکی حداقل تا 10 درصد می شود مبنای طلوع و غروب خورشید می باشد .