دسته بندی محصولات

اینستاگرم

نمایش مشخصات عمومی داده های نامعتبر بازگشته است.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

بیلت برنجی

دسته: برچسب:

بیلیت برنجی استیل کاران دارای آلیاژ خاصی است که مواد اولیه ای برای تولید لوله های خاص است.